DATABEHANDLING

Data i vid bemärkelse täcker dina inmatade data såväl som data som skapats genom din användning av vårt system. Dina inmatade data används ENDAST för att serva dig i förhållande till vad posten / täckningarna täcker. Detta kan vara vid prenumeration på nyhetstjänster, då används de som en adress i e-postmeddelandet så att du kan ta emot informationen. Data som skapas med vårt system används endast för statistiska ändamål samt för att öka användbarheten för vårt system. Vi tar inte emot och behandlar inte personligt identifierbar data som tas emot från tredje part i våra system. Dina inmatade data och statistiska data som vi skapar lagras i vår centrala databas och delas inte med tredje part. Vårt system hanteras på vår adress, servas och behandlas endast av oss och våra fast anställda, system och databaser körs endast på säkra servrar. Det finns således inga tredje parter involverade i behandlingen av våra och dina uppgifter.

Vissa data lagras också lokalt på din dator, för att öka användbarheten för vårt system, för att öka drifts- och användarsäkerhet i allmänhet på vårt system och för att undvika att behöva identifiera dig själv mer än en gång. Till exempel lagras din inloggningsinformation på din dator i så kallade cookies.

Eftersom vi också använder en tredjepartsleverantör för statistik och en del för annonser (Google Analytic), betyder det att om du är en identifierad användare med dessa leverantörer kommer de på samma sätt att lagra dina beteendedata där vår roll enbart är att identifiera den. Av våra sidor som du har använt.

Nedan kan du läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka ändamål de används.

DINA RÄTTIGHETER

  1. Samtycke måste ges

Vi får inte behandla dina personuppgifter om du inte frivilligt har gett specifikt, informerat och entydigt samtycke till detta antingen i ett uttalande eller genom en tydligt bekräftande åtgärd. Vi anser att det är en bekräftande åtgärd när du registrerar dig för våra informationstjänster och därefter godkänner registreringen. Avanmälan kan göras enligt de angivna riktlinjerna, vilket ofta innebär att du helt enkelt kontaktar oss elektroniskt med en tydlig indikation på att du vill avsluta prenumerationen på tjänsten i fråga.

  1. Rätten till tillgång

Det innebär att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och därefter att få veta hur företaget använder dina uppgifter. Eftersom dina uppgifter ofta bara består av din e-postadress, som du har angett och accepterat användningen av, lagras inga andra personuppgifter. Uppgifterna som skapas via din användning av systemet, och som vi väljer att spara, är du alltid välkommen att kontakta oss och få en kopia, om dessa är personligt identifierbara. Detta är gratis och kommer i elektronisk form om du begär det.

  1. Rätten att bli glömd

Om du inte längre är kund, eller om du drar tillbaka ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter, har du rätt att få dina personligt identifierbara uppgifter raderade.

  1. Rätten till dataöverföring

Du har rätt att få dina data överförda från en tjänsteleverantör till en annan. Och det måste göras i ett vanligt använt och maskinläsbart format.

  1. Rätten att bli informerad

Detta gäller alla typer av datainsamling som utförs av oss och du måste informeras innan datainsamling sker. Du måste aktivt välja att dina uppgifter kan samlas in och samtycke måste ges frivilligt och inte vara underförstått.

  1. Rätten att få informationen justerad

Detta säkerställer att du kan få dina data uppdaterade om de är föråldrade, otillräckliga eller felaktiga. Detta görs genom att kontakta oss direkt med en tydlig indikation på vilken data du vill att dina data ska uppdateras från och vad du vill att de ska uppdateras för. Förfrågan görs via elektronisk kontakt.

  1. Rätten att begränsa behandlingen

Du kan välja bort att använda dina uppgifter för databehandling. Data kan fortsätta att lagras men inte användas.

  1. Rätten att invända

Detta inkluderar rätten att stoppa användningen av data för marknadsföringsändamål. Det finns inga undantag från denna regel och all användning av dina uppgifter måste upphöra så snart en invändning mottas. Denna rättighet måste tydligt informeras när kommunikationen med dig börjar. Detta görs genom att helt enkelt kontakta oss elektroniskt och avsluta prenumerationen på tjänsten i fråga.

  1. Rätten att bli informerad

Om det har skett ett intrång i datasäkerheten som kan äventyra dina personuppgifter har du rätt att meddelas inom 72 timmar efter att överträdelsen har upptäckts. Om du vill använda dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på e-postadressen som finns på vår webbplats.

VILL DU VETA MER?

Om du har kommentarer eller frågor angående vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss via telefonnumret som anges på webbplatsen eller elektroniskt via den e-postadress som anges på webbplatsen.